Co to jest autyzm?

Mówiąc o autyzmie w medycynie stosuje się pojęcie spektrum autystycznego, które obejmuje rozmaite typy osób o autystycznych cechach. Ludzie dotknięci omawianym zaburzeniem wykazują odmienne mechanizmy powodujące trudności rozwojowe. Osoby te posiadają często specyficzne i odrębne...

Jakie są objawy autyzmu

Autyzm to zaburzenia mózgu, których pierwsze sygnały można najczęściej zaobserwować pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia maluszka. Wówczas dzieci zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej niż ich rówieśnicy, co słusznie martwi rodziców. Choć zaburzenia te manifestują się...

Nie ma jednej przyczyny autyzmu

Obecnie ONZ uważa, że autyzm zaraz obok AIDS, cukrzycy oraz rozmaitych nowotworów jest jednym z największych zagrożeń zdrowotnych dla ludzi. To zaburzenie neurorozwojowe, które posiada bardzo zróżnicowany charakter i kształtuje się indywidualnie w zależności od przypadku. Oznacza to...

Dorosłość osób z autyzmem

Przez osobę dorosłą rozumiemy zwykle pewien stan dojrzałości fizycznej, jaki charakteryzuje osobę niebędącą już dzieckiem. Dorosły to osoba, która myśli samodzielnie, jest odpowiedzialna, rozwija swoje umiejętności i ma możliwość dalszego kształcenia się oraz dokonuje...

Autyzm atypowy - objawy

Autyzmem atypowym określamy zaburzenie rozwojowe, które zalicza się do spektrum autyzmu. Jego symptomy można zauważyć po ukończeniu przez malucha trzeciego roku życia. Wraz z rozwojem autyzmu atypowego wychodzą na jaw poważne wady genetyczne oraz upośledzenie umysłowe. Rodzice powinni...