Dorosłe osoby z autyzmem – jak sobie radzą?

Przez osobę dorosłą rozumiemy zwykle pewien stan dojrzałości fizycznej, jaki charakteryzuje osobę niebędącą już dzieckiem. Dorosły to osoba, która myśli samodzielnie, jest odpowiedzialna, rozwija swoje umiejętności i ma możliwość dalszego kształcenia się oraz dokonuje świadomych wyborów. Powszechnie uważa się, że jednym z podstawowych kryteriów dojrzałości i dorosłości jest podjęcie pracy zawodowej, samorealizacja i edukacja lub założenie własnej...

Jak przeciwdziałać wypadkom u dzieci?

Obecny dynamiczny rozwój cywilizacyjny i coraz szybsze życie sprawia, że liczba różnego rodzaju wypadków i urazów wciąż rośnie. Statystyki wskazują, że jeszcze szybciej liczba ta zwiększa się wśród dzieci i młodzieży. To właśnie wypadki stanowią najczęstszą przyczynę zgonów wśród naszych najmłodszych. Najwyższy procent tych wypadków to kolizje drogowe, utonięcia, upadki z wysokości, oparzenia, uduszenia i niestety pobicia...

Co to jest autyzm? Objawy, przyczyny i terapia

Mówiąc o autyzmie w medycynie stosuje się pojęcie spektrum autystycznego, które obejmuje rozmaite typy osób o autystycznych cechach. Ludzie dotknięci omawianym zaburzeniem wykazują odmienne mechanizmy powodujące trudności rozwojowe. Osoby te posiadają często specyficzne i odrębne wymagania względem otaczającego ich środowiska. Bez względu na typ autyzmu, osoby z zaburzeniami autystycznymi odznaczają się widocznymi problemami z interakcją społeczną i...