MisjaNadziei.org.pl

Zdrowie, Dziecko, Parenting, Uroda, Lifestyle

Dziecko Psychologia Zdrowie

Autyzm atypowy – objawy

Autyzmem atypowym określamy zaburzenie rozwojowe, które zalicza się do spektrum autyzmu. Jego symptomy można zauważyć po ukończeniu przez malucha trzeciego roku życia. Wraz z rozwojem autyzmu atypowego wychodzą na jaw poważne wady genetyczne oraz upośledzenie umysłowe. Rodzice powinni więc bacznie obserwować swoje dzieci, żeby móc wcześnie zareagować, w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących sygnałów. Oto wskazówki dotyczącego tego, jakie objawy powinny niepokoić rodziców oraz gdzie szukać pomocy.

Jeśli chodzi o objawy to autyzm atypowy ma bardzo podobne do autyzmu dziecięcego. Oba zaburzenia różnią się jednak nasileniem oaz czasem występowania. Autyzm atypowy jest zazwyczaj diagnozowany u dzieci, u których występują symptomy mniej charakterystyczne oraz u których zaburzenie sprzężone jest z występowanie wad genetycznych. W artykule wyjaśniamy jak odróżnić autyzm atypowy od dziecięcego oraz jak wygląda terapia przy tego rodzaju zaburzeniu.

Autyzm atypowy a autyzm dziecięcy

Naukowcy podkreślają, że autyzm atypowy wciąż jest dość słabo opracowanym zaburzeniem. Określenie to funkcjonuje głównie po to, aby móc zdefiniować grupę osób dotkniętych autyzmem, których objawy wymykają się typowym kryteriom autyzmu dziecięcego. Dzisiaj zdecydowanie rzadziej stawia się taką diagnozę. Autyzm atypowy możemy rozpoznać u dziecka, które do trzeciego roku życia rozwijało się prawidłowo lub u maluszka, który posiada pewne objawy, jednak nie w takim nasileniu, które mogłoby wskazać na autyzm dziecięcy. W sytuacji, gdy rodzice zauważą coś niepokojące powinni natychmiast zgłosić się do lekarza, który podejrzewając autyzm atypowy powinien natychmiast skierować dziecko do specjalistycznego ośrodka, gdzie przeprowadzone zostaną dokładne badania pod kątem wad genetycznych oraz metabolicznych.

Czy autyzm można wyleczyć?

utyzm jest nieuleczalny, ale należy pamiętać, że wiąże się to z jego specyfiką jako zaburzenia. Otóż autyzm to nie choroba, co zasadniczo zmienia sytuację. Choroba jest bowiem stanem statycznym, a zaburzenie rozwojowe to sytuacja, kiedy rozwój człowieka przebiega inaczej niż u innych już od pierwszych lat życia. Tak więc nie da się wyleczyć autyzmu, ale nie dlatego, że jest to nieuleczalna choroba, tylko dlatego, że osoba z autyzmem jest inaczej niż my ukształtowana. Istnieją terapie, mające na celu pomoc osobie z autyzmem w przystosowaniu się do życia w świecie. Chodzi o to, aby taka osoba lepiej rozumiała siebie i otoczenie, żeby rozumiała swój stan oraz żeby była świadoma swoich kompetencji.

Jak wygląda terapia?

Terapia jest zawsze dostosowywana do indywidualnych potrzeb osoby autystycznej. Ważne jest, aby obejmowała całą rodzinę, która wspólnie będzie próbować rozwiązywać codzienne sytuacje. Najlepiej kiedy opracowuje się specjalny program dla rodziców, którzy powinni dokładnie rozumieć specyfikę zaburzenia, na jakie cierpi ich dziecko. Praca z autystycznym dzieckiem nie ogranicza się tylko do wizyt w gabinecie specjalisty. Wszystko powinno dziać się w powiązaniu z najbliższym środowiskiem dziecka, ponieważ tak tylko nauczy się ono komunikować i nawiązywać relację z innymi.